Dujų nuotėkio aptikimo sistemos

ARTechnika UAB yra kompanijos Sensitron S.r.l. atstovas Lietuvoje, tiekia į rinką šios kompanijos pagamintus dujų detekcijos gaminius. Gaminiai įtraukti į matavimo priemonių registrą, tad juos galima laisvai naudoti, atlikti metrologinę patikrą.

 

Primename, kad nuo 2014 metų rugpjūčio 15 dienos Europos Sąjungoje įsigaliojo naujas standartas EN50545-1 (Elektriniai aparatai nuodingosioms ir degiosioms dujoms aptikti ir matuoti automobilių stovėjimo aikštelėse ir tuneliuose). Standarte numatyti daug griežtesni reikalavimai CO (anglies monoksido) ir NO2 (azoto dioksido) aptikimo įrangai, naudojamai šių toksinių dujų aptikimui automobilių parkinguose.

Iki šiol daugelyje objektų buvo įprasta praktika CO aptikimui naudoti bet kokią nesertifikuotą įrangą, ir tik rimtesni užsakovai reikalaudavo standartus atitinkančios įrangos. Tuo labiau, kad šių sistemų priėmimas eksploatacijai būdavo labiau formalumas nei rimtas patikrinimas pagal reikalavimus ir higienos normas. Tačiau pastaruoju metu girdisi nemažai atsiliepimų, kad sugriežtėjo šių sistemų priėmimo tvarka, pradedama paisyti higienos normose (HN 23:2011) numatytų ribinių dydžių, reikalaujama, kad būtų matuojamos ne momentinės, o ilgalaikio poveikio vertės. Tuo pačiu tapo svarbi galimybė keisti matavimo pulte nustatytas koncentracijos ribas nedideliais žingsniais, kas neįmanoma su nesertifikuota įranga. Panašu, kad ir šioje srityje atsiranda tvarka, o sertifikuota įranga tampa būtinybe.

 

Džiaugiamės galėdami pasiūlyti kompanijos Sensitron CO, NO2 ir benzino garų aptikimo įrangą, skirtą automobilių parkingams, kuri sertifikuota pagal naująjį standartą ir įtraukta į Lietuvos matavimo priemonių registrą. Pagrindinius įrangos duomenis rasite prikabintoje brošiūroje. Norėčiau tik paminėti, kad pulto suveikimo koncentracijų slenksčius galima nustatyti 1 ppm žingsniu ribose nuo 10ppm iki 200ppm.

 

Kreipkitės nedvejodami, pakonsultuosime visais įrengimo, funkciniais ir projektavimo klausimais. Beje, turime pasiruošę technines specifikacijas projektavimui.

sensitron Dujų nuotėkio aptikimo sistemos 1682 nb2 gi 518501052 intrusion accessories 2400x1049px 3
sensitron Dujų nuotėkio aptikimo sistemos Sensitron 235x129 1